Έμπιστη

Guitar Jam Session

joenasrapp-com
2.84MB
Λήψη
Λήψεις Store 250 - 500
Έκδοση 3.3.1 πριν 4 χρόνια

Περιγραφή του Guitar Jam Session

Jam Session is the ultimate guitar practice session companion. Open up your chords, tabs or sheet music as PDF or text file, or browse your favorite sites using the built-in web browser. When you're ready to play, use Jam Session's video or audio recorder to capture your session. Learning a tricky solo? Jam Session has an integrated audio player that supports looping.

Jam Session was originally conceived for guitar players, but should work for any instrument.

Jam session was developed for Android tablets, but should work on any Android device 2.2+. For full capabilities, it requires a device with a front facing camera.

Features:

★ Built-in PDF viewer

★ Built-in web browser to view your favorite tab sites

★ Built-in audio player with the ability the loop a section of the song

★ Playback and share directly from the app

★ Bookmark your favorites sites

★ Record video or just audio

★ Records 44.1kHz, high quality m4a audio

★ Pre-bookmarked sites to get you started quickly

Acknowledgements:

== Code ==

PDF Viewing library is based on

<a href="https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttps://github.com/DroidsOnRoids/Android-Pdf-Viewer-Library%26sa%3DD%26usg%3DAFQjCNHCMY6he1fZzbuAfZI79bavoLnM2A&sa=D&usg=AFQjCNEGXBl4xhaf2_jEAw_57YTZl0VPmw" target="_blank">https://github.com/DroidsOnRoids/Android-Pdf-Viewer-Library</a> which is based on

<a href="https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttps://github.com/jblough/Android-Pdf-Viewer-Library%26sa%3DD%26usg%3DAFQjCNFcO4f1TEa63bt4i2P5B2ohsrfKHw&sa=D&usg=AFQjCNH7UJS47m-24IoCuDf9ttcuBJsC-w" target="_blank">https://github.com/jblough/Android-Pdf-Viewer-Library</a> and PhotoView from <a href="https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttps://github.com/chrisbanes/PhotoView%26sa%3DD%26usg%3DAFQjCNG4_VhOGACmescQ-z6WHIyLMLM1Og&sa=D&usg=AFQjCNGegP3tbxfcMN0bqB52mC9rfPRfFQ" target="_blank">https://github.com/chrisbanes/PhotoView</a>

My fork is available at:

<a href="https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttps://github.com/cwbowron/Android-Pdf-Viewer-Library%26sa%3DD%26usg%3DAFQjCNFpOBeeKlJQlZxblEXzPihbcUexXg&sa=D&usg=AFQjCNGHolL0BRssW9_pBz1sKC9AmWLPFA" target="_blank">https://github.com/cwbowron/Android-Pdf-Viewer-Library</a> based on

Available under LGPL

== Graphics ==

App Icon by Joe Dearman - <a href="https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://dribbble.com/joedearman%26sa%3DD%26usg%3DAFQjCNET2vZvOIzlhvts1vJRxiR30DkntA&sa=D&usg=AFQjCNHDHBr_yQY9ym__VxyAuLTLUtQ7ww" target="_blank">http://dribbble.com/joedearman</a>

Record, stop and menu icons from The Oxygen Team

<a href="https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://www.oxygen-icons.org/%26sa%3DD%26usg%3DAFQjCNF8AO_L6kx546YACoWgZOTtZyzi4A&sa=D&usg=AFQjCNEkiXfA7NejzYD7UADLJzocmcXJLg" target="_blank">http://www.oxygen-icons.org/</a>

Δείτε περισσότερα

Αξιολογήσεις χρηστών store για Guitar Jam Session

0
0
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0

Επισήμανση Guitar Jam Session

Επισήμανση ως: trusted
Λειτουργεί τέλεια 0
Επισήμανση ως: needs licence
Χρειάζεται άδεια 0
Επισήμανση ως: fake
Ψεύτικη εφαρμογή 0
Επισήμανση ως: virus
Ιός 0
Αvatar του store joenasrapp com
Store joenasrapp-com 14 3.58k

Πληροφορίες APK σχετικά με Guitar Jam Session

Έκδοση APK 3.3.1
Συμβατότητα Android 2.2.x+ (Froyo)
Προγραμματιστής cwbowron


Λήψη Guitar Jam Session APK
Λήψη